ارائه خدمات وبمانی ممنوع شد

ارائه خدمات وبمانی ممنوع شد

1400/11/20
با دستور معاون اول رئیس جمهور و ابلاغ از سوی بانک مرکزی، ارائه ابزار‌های شبکه پرداخت به خریداران و فروشندگان «وب مانی» ممنوع شد.

در تاریخ 1400/11/19 شرکت شاپرک طی نامه ای به شرکت های پرداخت یاری که برگرفته از دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ممنوع نمودن خرید و فروش "وب مانی" بود  را اعلام نمود.

در همین راستا خرید و فروش وب مانی از لیست خدمات "آی آر اکسچنجر" حذف گردید.